Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.

Novinky

 • Víkend chval 2016
  Nahrávky jsou ke stažení zde.
 • Chvála v životě modlitby
  Pěkný článek na téma chvály z životě najdete zde.
 • Víkend chval 2016
  Víkend chval proběhl ve dnech 11.-13. 3. 2016 na Velehradě. Reportáž České televize najdete zde.
 • Seminář obnovy v Duchu svatém
  Proběhl od 30. 8. do 5. 9. 2015 na Vranově u Brna.
 • Víkend chval 2015
  Na Velehradě proběhl ve dnech 20.-22. 3. 2015 další Víkend chval, nahrávky ke stažení zde.
 • Víkend chval 2014
  Nahrávky z Víkendu chval 2014 jsou k dispozici zde.
 • Papež František o chvalách, čtěte zde.

Ostatní

Nejbližší večery chval

 • 4. 12. 2016 – Praha (19.30)
 • 13. 12. 2016 – Praha (19.30)
 • 13. 12. 2016 – Zlín (20.00)
 • 17. 12. 2016 – Hluk (20.00)
 • 18. 12. 2016 – Praha (19.15)
 • 18. 12. 2016 – Praha (19.30)
 • 21. 12. 2016 – Brno (18.30)
 • 21. 12. 2016 – TV_Noe (20.00)
 • 28. 12. 2016 – Lubina (18.00)
 • 17. 1. 2017 – Praha (19.30)
 • 18. 1. 2017 – Brno (18.30)
 • 26. 1. 2017 – Praha (19.15)

Večery chval (c) 2011