Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.

Novinky

 • Cesta chvály a uctívání (R. Johnston)
  Inspirativní knížka věnující se chvále a uctívání od Rónána Johnstona vyšla v češtině a je k dostání zde.
 • Víkend chval 2017
  Víkend chval proběhl ve dnech 10.–12. 3. 2017. Nahrávky jsou ke stažení zde.
 • Víkend chval 2016
  Nahrávky jsou ke stažení zde.
 • Chvála v životě modlitby
  Pěkný článek na téma chvály z životě najdete zde.
 • Víkend chval 2016
  Víkend chval proběhl ve dnech 11.–13. 3. 2016 na Velehradě. Reportáž České televize najdete zde.
 • Seminář obnovy v Duchu svatém
  Proběhl od 30. 8. do 5. 9. 2015 na Vranově u Brna.
 • Víkend chval 2015
  Na Velehradě proběhl ve dnech 20.–22. 3. 2015 další Víkend chval, nahrávky ke stažení zde.
 • Víkend chval 2014
  Nahrávky z Víkendu chval 2014 jsou k dispozici zde.
 • Papež František o chvalách, čtěte zde.

Ostatní

Nejbližší večery chval

 • 27. 4. 2017 – Praha (19.15)
 • 29. 4. 2017 – Znojmo (19.30)
 • 30. 4. 2017 – Lubina (18.00)
 • 30. 4. 2017 – Praha (19.30)
 • 14. 5. 2017 – Praha (19.30)
 • 16. 5. 2017 – Plzeň (19.30)
 • 16. 5. 2017 – Praha (19.30)
 • 17. 5. 2017 – Brno (18.30)
 • 24. 5. 2017 – TV_Noe (20.00)
 • 25. 5. 2017 – Praha (19.15)

Večery chval (c) 2011