TV_Noe

Každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat, co mu chce Bůh říci, má příležitost pravidelně každou třetí středu v měsíci spolu s ostatními diváky televize Noe vždy od 20:00.

Více na www.tvnoe.cz

Termíny setkání

  • 21. 3. 2018 20.00 hod. Studio televize Noe, Kostelní nám. 2, Ostrava (vysílání v přímém přenosu)

    Téma: "Cokoli děláte, čiňte to celou duší jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána, a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus." (Koloským 3:23–24, B21).

    Hraje a večerem provází: Schola Uherské Hradiště

Večery chval (c) 2011