Slavičín

Večery chval ve Slavičíně

Srdečně Vás zveme na slavičínské chvály, které se konají zpravidla každou poslední sobotu v měsíci.

V letním čase v 18:00 mše svatá, 19:00 modlitba chval.

V zimním čase v 17:00 mše svatá, 18:00 modlitba chval.

 

Písmo nás vyzývá: Židům  13:15 | 

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu;

naše rty nechť vyznávají jeho jméno. 

Přijďte společně s námi skrze písně (modlitby) chválit Pána!

 

CO MŮŽETE ČEKAT:

Začínáme mší svatou zaměřenou na mladé (tělem i duchem),

následuje výstav nejsvětější svátosti

a modlitba chval v trvání cca 1-1,5 hodiny,

Svátost smíření 

Přímluvná modlitba

Svátostné požehnání.

Termíny setkání

  • 30. 9. 2017 19.00 hod. kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

    Na mládežnickou mši svatou v 18 hodin na téma "Kde je Tvůj poklad, tam bude i Tvé srdce" navazuje Večer chval.

     

    Všichni jste srdečně zváni.

  • 28. 10. 2017 19.00 hod. kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

  • 25. 11. 2017 19.00 hod. kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Večery chval (c) 2011