Ostrava

  V Ostravě probíhají večery chval na více místech:

Večery chval v Ostravě Třebovicích:

 Srdečně pozvání na setkání s Pánem.

Pořádá společenství ŘK farnosti Ostrava-Třebovice
   v kostele Nanebevzetí Panny Marie , setkání vede P. Lukáš Engelmann

     

Ostrava centrum - kostel sv. Václava vždy první úterý v měsíci (kromě července)

Večery chval (od června 2016) pořádá Dům modlitby Ostrava (společenství lidí z Chapely a TV Noe).

Termíny setkání

 • 12. 4. 2019 18.30 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava - Třebovice

 • 26. 4. 2019 14.00 hod. Charita Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice

  Zveme Vás na setkání u příležitosti svátku patrona sv. Benedikta Labre  - CHARITA OSTRAVA

  PROGRAM: 14:00 h Mše svatá sloužená P. Lukášem Engelmanem 15:00 h „Nebeský Otec chce být s námi ve všem co děláme“ modlitby chval za doprovodu chválové kapely „

  Téma: Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův” (Ga 6,2).

  Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum, terénní programy LABRE

 • 3. 5. 2019 18.30 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava - Třebovice

 • 7. 5. 2019 18.30 hod. kostel sv. Václava, Ostrava- centrum

 • 4. 6. 2019 18.30 hod. kostel sv. Václava, Ostrava- centrum

 • 14. 6. 2019 18.30 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava - Třebovice

 • 18. 8. 2019 00.00 hod. kostel sv. Václava, Ostrava- centrum

Večery chval (c) 2011