Ostrava

  V Ostravě probíhají večery chval na více místech:

 Nové večery chval v Ostravě Třebovicích:

 Srdečně pozvání na setkání s Pánem.

Pořádá společenství ŘK farnosti Ostrava-Třebovice
   v kostele Nanebevzetí Panny Marie , setkání vede P. Lukáš Engelmann

     

Ostrava centrum - kostel sv. Václava

Večery chval (od června 2016) pořádá Dům modlitby Ostrava (společenství lidí z Chapely a TV Noe).

 

Termíny setkání

  • 5. 12. 2017 18.30 hod. kostel sv.Václava, Ostrava Centrum

  • 31. 12. 2017 23.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ostrava - Třebovice

       večer chval se svátostným požehnáním do nového roku

  • 2. 1. 2018 18.30 hod. Kostelní nám. 1, sál biskupství

  • 6. 2. 2018 18.30 hod. Kostelní nám. 1, sál biskupství

  • 6. 3. 2018 18.30 hod. Kostelní nám. 1, sál biskupství

Večery chval (c) 2011