Ostrava

  V Ostravě probíhají večery chval na více místech:

Večery chval v Ostravě Třebovicích:

 Srdečně pozvání na setkání s Pánem.

Pořádá společenství ŘK farnosti Ostrava-Třebovice
   v kostele Nanebevzetí Panny Marie , setkání vede P. Lukáš Engelmann

     

Ostrava centrum - kostel sv. Václava vždy první úterý v měsíci (kromě července)

Večery chval (od června 2016) pořádá Dům modlitby Ostrava (společenství lidí z Chapely a TV Noe).

Termíny setkání

  • 5. 11. 2019 18.30 hod. kostel sv. Václava, Ostrava- centrum

  • 3. 12. 2019 19.30 hod. kostel sv. Václava, Ostrava- centrum

Večery chval (c) 2011