Olomouc

 

Večery chval probíhají v Olomouci na více  místech:

 

 


  • každé 3.úterý v měsíci v 19:30 v kostele sv.Cyrila a Metoděje na Cyrilometodějském náměstí  u Karmelitánů

  • kažčtvrtek v 19.00 v kapli Božího milosrdenství, Křížkovského 6 (Caritas) 

  • každou 1. neděli v měsíci  v 16,00 - Svatý Kopeček - Bazilika Navštívení Panny Marie

 

 

Termíny setkání

  • 16. 10. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

  • 4. 11. 2018 16.00 hod. Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

  • 20. 11. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

  • 2. 12. 2018 16.00 hod. Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

  • 18. 12. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

Večery chval (c) 2011