Olomouc

Večery chval probíhají v Olomouci - Hejčíně od roku 2009, mají ekumenický charakter  a  jsou otevřené pro všechny.

Konají se pravidelně každé 3.úterý v měsíci v 19:30 v kostele sv.Cyrila a Metoděje na Cyrilometodějském náměstí v Olomouci-Hejčíně, v místnosti nad sakristií. Vstup bočním vchodem.


Termíny setkání

  • 21. 11. 2017 19.30 hod.

  • 19. 12. 2017 00.00 hod.

Večery chval (c) 2011