TV_Noe

Každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat, co mu chce Bůh říci, má příležitost pravidelně každou třetí středu v měsíci spolu s ostatními diváky televize Noe vždy od 20:00.

Více na www.tvnoe.cz

Termíny setkání

  • 21. 11. 2018 20.00 hod. Studio televize Noe, Kostelní nám. 2, Ostrava (vysílání v přímém přenosu)

    Téma: "Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím,... neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní." (Izaiáš 25:1a,4a, B21).

    Hraje a večerem provází: ...

Večery chval (c) 2011