Frýdek-Místek

Od roku 2009 jsme ve Frýdku-Místku začali s pravidelnými večery chval. Konají se na několika místech ve městě (kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku, Modlitebna Církve bratrské v Místku, kostel sv. Jakuba v Místku) 

Na hudební stránce večerů chval ve Frýdku-Místku se podílejí křesťané z různých křesťanských církví. Ve vedení modliteb a hudebních skupin se střídají Mirek Přikryl (z Římskokatolické farnosti Frýdek), Dalibor Kubátka (z Církve bratrské) a Vláďa Ochman (z Apoštolské církve). Od roku 2018 začínají večery chval také v římskokatolické farnosti Místek.

Mirek Přikryl

tel.: 604 163 568

skupina.hrozen@seznam.cz

Termíny setkání

 • 19. 12. 2019 18.30 hod. Místek, Kostel sv. Jakuba, kostelní náměstí, Frýdek-Místek

  "Světlo, které prozařuje srdce lidí"

  Večer chval s následným posezením na faře.

 • 22. 12. 2019 19.00 hod. Frýdek, farní kostel sv. Jana Křtitele

  Chvály, uctívání, přebývání před Boží tváří...

  Adorace s chválami ve farním kostele ve Frýdku.

 • 27. 12. 2019 17.00 hod. Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele, Farní ul.

  Vánoční chvály ve spoluprácí všech chválových skupin z FM.

Večery chval (c) 2011