Dolní Lhota

VEČERY CHVAL
Dolní Lhota u Luhačovic

,,Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
vzdejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,
neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné,
jeho věrnost do všech pokolení!“
(Ž 100,4-5)

Chvála Kristu a Marii,
rádi bychom vás pozvali ke společným chválám našeho Pána v kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic, které probíhají každý 3. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 17:30. O změně času nebo termínu chval Vás budeme informovat zde.

 

VEČERY CHVAL - Horní Lhota u Luhačovic
 

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011