Újezd u VK

Modlitba vlajkami

Tak jako se člověk modlí slovy (naučenými či vlastními), zpěvem, hudbou, svým postojem, nebo i tancem, tak se stejně může modlit (s) vlajkami. Možná nám to může připadat trochu podivné, ale je to spíše tím, že nejsme zvyklí se takto vyjadřovat. Stačí ale, když to, co máme v srdci, dáme do "mávání vlajkou" a může to být výmluvnější než mnohá slova. Známe dva základní způsoby modlitby s vlajkami. V jednom není důležité, jak s vlajkou máváme, jako spíše to, aby to vyjadřovalo, co máme na srdci; stejně jako slova: Bohu nezáleží na květnatosti formulace, ale mnohem více si váží jednoduché upřímné modlitby. Tak ani my se nemusíme bát že "to neumíme", můžeme být tak úplně svobodní a nemusíme přitom kopírovat nikoho "zkušeného". V druhém způsobu má člověk dar takto se modlit, zpřítomňuje vlajkou (a případně tancem) to, co právě ve chvále probíhá (radost, boj, sláva…).

Co vlajky znamenají

Mnoho biblických přirovnání mluví o tom, že jsme v Boží armádě, v Jeho doprovodu, družině. V minulosti měly tyto útvary své vlajky, které měly vždy nějaký konkrétní symbolický význam. V Žalmu 20 se píše "...vztyčíme praporce ve jménu svého Boha." Nemusíme se bát toto vybídnutí následovat!

Význam barev

Každá vlajka má svou barvu, která znamená určitou biblickou pravdu. Když se s touto vlajkou modlíme, "deklarujeme" tak tu či onu pravdu, například spasení, Boží lásku, Ježíšovu vládu apod. Většinou se vykládají takto:

zlatá: Boží sláva, Boží podstata, Jeho božství samo

stříbrná (šedá): spasení, vykoupení

modrá: voda - řeka Boží, obmytí, proudy Ducha svatého, Slovo Boží

světle modrá: Duch svatý, vanutí Ducha, nebe

zelená: uzdravení, růst, prospívání

světle zelená: nový život

rudá: krev Ježíše Krista, smíření, očištění, odčinění

fialová: kralování, majestát Boží, Kristova vláda, naplnění Duchem svatým

růžová: láska, soucit, srdce Boží

hnědá: dobrá půda, plodnost, lidství, lítost, pokora

bílá: čistota, svatost, ospravedlnění, nevěsta Kristova, nová radost

oranžová: oheň Ducha, síla, osvobození

žlutá: radost, víra


Tyto barvy mají svůj biblický podklad, ale spíš než striktně omezovat, by nám jejich symbolika měla naopak pomoci plně rozvinout vlastní modlitbu v Boží svobodě na základech Jeho pravdy.

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011