Hradec Králové

"Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla."

Neh 8,10b

Milí přátelé,

zveme vás na modlitby chval každé druhé úterý v měsíci.

Náplní večera je zpěv chval, četba Bible, modlitba a krátká promluva.

Místem konání je kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké náměstí 32, Hradec Králové 500 03, kaple sv. Josefa v tomtéž kostele (vchod z boku z ulice Na Kropáčce), popř. Pastorační centrum - Nové Adalbertinum, Velké náměstí čp. 32, Hradec Králové 500 03 (vchod přímo z náměstí s nápisy HOTEL).

Termíny setkání

  • 9. 10. 2018 19.30 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • 13. 11. 2018 19.00 hod. kaple sv. Josefa při kostele Nanebevzetí Panny Marie

  • 11. 12. 2018 19.00 hod. Pastorační centrum - Nové Adalbertinum


Večery chval (c) 2011