Ke chválám se scházíme třetí pátek v měsíci po večerní mši svaté. Jsou ohlašovány jako "Večer chval s přáteli a příznivci Komunity Blahoslavenství", protože právě v této komunitě, do jejíž širší rodiny někteří patříme, jsme měli možnost poznat krásu a hloubku spontánních chval. I když se nás neschází mnoho, jsme vděční za tuto příležitost otevřít svá srdce Pánu, chválit ho za jeho lásku k nám a možnost rozpomínat se na všechny její doteky v našich životech. Často je ani nevnímáme nebo je bereme jako samozřejmé. A přece je tolik důvodů ke vděčnosti!

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011