Lubina

Zajeď na (h)Lubinu.

Lubina je bývalá obec, dnes místní část města Kopřivnice. Večery chval v Lubině probíhají od poloviny roku 2013. Texty písní promítáme na plátno a zpíváme většinou známé chválové písně. Otec Jiří nebo otec Jakub mívá krátkou promluvu na vybraný úryvek z Písma. Mezi písněmi se modlíme vlastními slovy, snažíme se o modlitby chvály a projevy díků za Boží dobrodiní. Večer chval obvykle trvá asi hodinu až hodinu a půl.

Kde a kdy?

Večery chval probíhají v lubinském kostele svatého Václava, zpravidla poslední neděli v měsíci.  (Stránka večerů chval na lubina.cz)

Termíny setkání

  • 5. 11. 2017 17.00 hod. kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici

    Pozor, posunutý temín! Namísto původně ohlášené neděle 29.10., bude Večer chval o týden později, tj. 5.11. a to v Kopřivnici.

    Večer chval bude volně navazovat na nedělní duchovní obnovu. (Odpoledne od 15 hod. bude duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou v Katolickém domě v Kopřivnici. Téma: Usmíření za hranice smrti.) Proto se může i začátek mírně posunout podle toho, kdy bude končit přednáška v KD.

    Informace o duchovní obnově na http://www.koprivnice.farnost.cz/aktuality/

  • 26. 11. 2017 18.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

  • 7. 1. 2018 18.00 hod.

Večery chval (c) 2011