Lubina

Zajeď na (h)Lubinu.

Lubina je bývalá obec, dnes místní část města Kopřivnice. Večery chval v Lubině probíhají od poloviny roku 2013. Texty písní promítáme na plátno a zpíváme většinou známé chválové písně. Některý z našich kněží mívá krátkou promluvu na vybraný úryvek z Písma. Mezi písněmi se modlíme vlastními slovy, snažíme se o modlitby chvály a projevy díků za Boží dobrodiní. Večer chval obvykle trvá asi hodinu až hodinu a půl.

Kde a kdy?

Večery chval probíhají v lubinském kostele svatého Václava, zpravidla poslední neděli v měsíci.  (Stránka večerů chval na lubina.cz)

Termíny setkání

  • 27. 10. 2019 18.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

  • 24. 11. 2019 18.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

  • 29. 12. 2019 19.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

Večery chval (c) 2011