Lubina

Zajeď na (h)Lubinu.

Lubina je bývalá obec, dnes místní část města Kopřivnice. Večery chval v Lubině probíhají od poloviny roku 2013. Texty písní promítáme na plátno a zpíváme většinou známé chválové písně. Otec Jiří nebo otec Jakub mívá krátkou promluvu na vybraný úryvek z Písma. Mezi písněmi se modlíme vlastními slovy, snažíme se o modlitby chvály a projevy díků za Boží dobrodiní. Večer chval obvykle trvá asi hodinu až hodinu a půl.

Kde a kdy?

Večery chval probíhají v lubinském kostele svatého Václava, zpravidla poslední neděli v měsíci.  (Stránka večerů chval na lubina.cz)

Termíny setkání

  • 25. 2. 2018 18.00 hod. kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici

  • 18. 3. 2018 18.00 hod. Katolický dům v Lubině

    Lamačské chvály

  • 29. 4. 2018 18.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

  • 27. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Václava v Lubině

Večery chval (c) 2011