Kostelní Vydří

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)

 

Setkáváme se v horním sále domu sv.Josefa

Termíny setkání

  • 22. 6. 2018 19.30 hod.

    s agapé

Večery chval (c) 2011