Kostelní Vydří

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)

 

Setkáváme se v horním sále domu sv.Josefa

Termíny setkání

  • 14. 6. 2019 19.30 hod.

    po skončení malé agapé

Večery chval (c) 2011