Odkazy

Worship.cz - server věnovaný chválám v ČR
Křesťan a hudba - stránky o moderní křesťanské hudbě

Farní

Farnost Ostrava - Přívoz - oficiální farní stránky

Ostatní

CHO - stránky Katolické charismatické obnovy
Bible net - online bible s vyhledáváním
Enter Camp - Camp pro mladé křesťany

Večery chval (c) 2011