Srdečně Vás zveme na večer chval, který se koná téměř každý první pátek po večerní mši sv. ve farním kostele ve Valašských Kloboukách.

Začínáme vždy adorací, do které může každý vložit svůj modlitební úmysl,

který se poté vkládá do společné modlitby. Po adoraci přejdeme do modlitby chval. Celý večer je zakončen závěrečnou modlitbou ve 20:00.

 

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011