Humpolec

,,Přiznejte velikost jeho jménu a velebte ho chválami, zpěvem rtů a citerami." (Sir 39, 15)     


Zveme všechny na modlitbu chval, který se koná příležitostně.

Náplní večera jsou chválové písničky, četba z Bible, modlitba, krátká promluva, prosby a díky.

Místem konání je kostel sv. Mikuláše v Humpolci, Horní náměstí. 

Termíny budou postupně napsány.

Těšíme se na Vaši účast. 

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011