Humpolec

,,Přiznejte velikost jeho jménu a velebte ho chválami, zpěvem rtů a citerami." (Sir 39, 15)     


Zveme všechny na modlitbu chval, který se koná příležitostně.

Náplní večera jsou chválové písničky, četba z Bible, modlitba, krátká promluva, prosby a díky.

Místem konání je kostel sv. Mikuláše v Humpolci, Horní náměstí. 

Termíny budou postupně napsány.

Těšíme se na Vaši účast. 

Termíny setkání

  • 23. 2. 2018 18.45 hod. kostel sv. Mikuláše v Humpolci

    v 18:00 mše svatá

    v 18:45 večer chval

    v 19:30 setkání nad Biblí na faře

Večery chval (c) 2011