Brno

Brno Worship Family

Našou víziou je uctievať v Duchu a pravde, zažívať Jeho prítomnosť a nechať sa premieňať Jeho láskou. Veríme, že Nebeský Otec túži po intimite a vzťahu so svojimi deťmi. Chvála je vyjadrením nášho srdca a odpoveďou na Jeho bezhraničnú lásku. Chvály sú otvorené a ekumenické, stretáme sa v Kostole Nanebevzetí Panny Marie u jezuitov v utorok o 19h. Po chválach býva pravidelné spoločné agapé.

Každý vecer chvál je potvrdený facebookovým statusom na oficiálnom facebook účte. Počas letných prázdnin bývajú chvály na fare sv. Jakuba na 1. poschodí.

Aktivity

 • živé spoločenstvo - malé skupinky - stretká
 • pravidelné vyučovanie, Family Day a Konferencia Revival
 • technický tím - asistencia s audio/video technikou
 • chválový tím - hudobníci, ktorí vedú vo chvále celé spoločenstvo
 • modlitebný tím - modlitby príhovoru

Ako sa zapojiť

 • Prísť sa modliť v slobode a autentickosti
 • Spoznať nových ľudí na agapé
 • Prehĺbiť svoj duchovný život zdielaním sa v spoločenstve
 • Zapojiť sa do služby v tíme

Kontakt

brnoworship@gmail.com

https://www.facebook.com/chvalybrno

 

Brno Worship Family - plakátek

Termíny setkání

 • 8. 5. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 15. 5. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 16. 5. 2018 18.30 hod. Večer chval v kostele sv. Janů (Brno, Minoritská 1)

 • 22. 5. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 29. 5. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 5. 6. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 12. 6. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 19. 6. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

 • 20. 6. 2018 18.30 hod. Večer chval v kostele sv. Janů (Brno, Minoritská 1)

 • 26. 6. 2018 19.00 hod. Večer chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská)

Večery chval (c) 2011