Bobrová

Termíny setkání

  • 29. 9. 2018 00.00 hod. Kostel sv. Petra na Pavla na Horní Bobrové

    Večer chval bude tentokrát věnován vigílii před biřmováním, které v naší farnosti proběhne 30.9.

Večery chval (c) 2011