Praha

Chvály v Praze

probíhají na několika místech pod vedením různých skupin:

  • v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (Můstek)
  • v kostele sv. Havla na Můstku (Havelnice)
  • v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích (boční kaple)
  • v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci
  • v kostele sv. Františka na Chodově
  • v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
  • v boční lodi kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích
  • v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři

Termíny setkání

  • 17. 12. 2018 19.20 hod. kostel sv. Terezie z Lisieux - Praha 8 Kobylisy

Večery chval (c) 2011