Večery chval – Praha

Praha

Chvály v Praze

probíhají na několika místech pod vedením různých skupin:

 • v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (Můstek)
  - každý 4. čtvrtek v měsíci
 • v kostele sv. Havla na Můstku (Havelnice)
  - každé 2. pondělí v měsíci
 • v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích (boční kaple)
  - jednou za 2 měsíce v pondělí
 • v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci
  - každé 4. úterý v měsíci
 • v kostele sv. Františka na Chodově
  - každé poslední úterý v měsíci
 • v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
  - jednou za dva týdny v neděli
 • v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově
  - každý 1. čtvrtek v měsíci
 • v boční lodi kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích
  - prozatím nepravidelně (viz. termíny)

 

správce pražské stránky:

Pavel Hora - pavelhora7@gmail.com

...neváhejte se na mě obracet s prosbou o úpravu, změnu, nebo odstranění informací a termínů.

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011