Praha

Chvály v Praze

probíhají na několika místech pod vedením různých skupin:

 • v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (Můstek)
  - každý 4. čtvrtek v měsíci
 • v kostele sv. Havla na Můstku (Havelnice)
  - každé 2. pondělí v měsíci
 • v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích (boční kaple)
  - jednou za 2 měsíce v pondělí
 • v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci
  - každé 4. úterý v měsíci
 • v kostele sv. Františka na Chodově
  - každé poslední úterý v měsíci
 • v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad
  - jednou za dva týdny v neděli
 • v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově
  - každý 1. čtvrtek v měsíci
 • v boční lodi kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích
  - prozatím nepravidelně (viz. termíny)

 

správce pražské stránky:

Pavel Hora - pavelhora7@gmail.com

...neváhejte se na mě obracet s prosbou o úpravu, změnu, nebo odstranění informací a termínů.

Termíny setkání

 • 26. 2. 2018 19.30 hod. kostel sv. Terezie z Lisieux - Praha 8 Kobylisy

 • 27. 2. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 1. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 12. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 27. 3. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 5. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 9. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 24. 4. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 3. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 14. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 29. 5. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 7. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 11. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 26. 6. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

Večery chval (c) 2011