Praha

Chvály v Praze probíhají na více různých místech:

Více viz jednotlivé záložky

Termíny setkání

  • 9. 6. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

  • 17. 6. 2019 19.20 hod. kostel sv. Terezie z Lisieux - Praha 8 Kobylisy

  • 20. 6. 2019 19.30 hod. Společné chvály | Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6, Dejvice

  • 25. 6. 2019 18.45 hod. kostel sv. Františka z Assisi - Praha 4 Chodov

  • 30. 6. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

Večery chval (c) 2011