Praha

Chvály na Zlíchově

Poslední aktualizace: 3. 1. 2018

Z důvodu nemoci jsme nuceni setkání 4. 1. 2018 tentokrát zrušit.

"Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu." (Ef 5,19)

Zveme Vás do kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, který se tyčí na skále nad barrandovským mostem. Čeká nás modlitba chval a díků za doprovodu hudebních nástrojů, které vycházejí z biblického pojetí modlitby (kytara, ukulele, housle).

- vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hodin do cca 20 hod.
- základem je modlitba vlastními slovy, do které se může zapojit každý přítomný
- součástí je také společné čtení žalmu a následné zamyšlení nad ním
- blízko zastávky TRAM "Zlíchov"

Další informace najdete na webu farnosti - www.CentrumBarrandov.cz

Kontakt: Kateřina Habánová (Katy.Habanova@seznam.cz)

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011