Praha

Chvály na Zlíchově

Poslední aktualizace: 6. 10. 2017

"Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu." (Ef 5,19)

Zveme Vás do kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, který se tyčí na skále nad barrandovským mostem. Čeká nás modlitba chval a díků za doprovodu hudebních nástrojů, které vycházejí z biblického pojetí modlitby (kytara, ukulele, housle).

- vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hodin do cca 20 hod.
- základem je modlitba vlastními slovy, do které se může zapojit každý přítomný
- součástí je také společné čtení žalmu a následné zamyšlení nad ním
- blízko zastávky TRAM "Zlíchov"

Další informace najdete na webu farnosti - www.CentrumBarrandov.cz

Kontakt: Kateřina Habánová (Katy.Habanova@seznam.cz)

Termíny setkání

 • 18. 12. 2017 19.30 hod. kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - Praha 8 Kobylisy

 • 4. 1. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 8. 1. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 30. 1. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 1. 2. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 12. 2. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 27. 2. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 1. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 12. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 27. 3. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 5. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 9. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 24. 4. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 3. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 14. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 29. 5. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 7. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 11. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 26. 6. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

Večery chval (c) 2011