Praha

Společné chvály
 
Poslední aktualizace: 9. 10. 2017

Před více než rokem se čtyři chválová uskupení domluvila a spojila své síly. Naše vize je JEDNOTNĚ - ROZLIČNĚ - ZA PRAHU. 

Chceme chválit Otce v jednotě, v Duchu, přesto ve svobodě, rozličně, jak je to každému blízké. Chceme se společně modlit za naše město. Přesto věříme, že požehnání půjde mnohem dál za hranice tohohle města. 
Dnes se složení mírně obměnilo, ale vize se držíme dál. Připojte se k nám. 
Pravidelné události:  www.facebook.com/SpolecneChvaly

Místo: Kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích od 19.30
Kontakt: Michael Koch (mitakoch@gmail.com)

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011