Praha

Adorace chval u Sněženky

Poslední aktualizace: 18. 9. 2016

Jsou chvály před vystavenou nejsvětější svátostí inspirované sv. Františkem a způsobem obnovy v Duchu sv. s krátkou meditací nad texty sv. Františka nebo textem z Písma.

 • každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v pravé boční kapli sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné (mapa)
 • chvály začínají vždy v 19:15
 • večery chval jsou spojeny s adorací a proto místo katecheze je na začátku adorace jen krátké uvedení do tématu večera
 • součástí večera jsou písně chval, text z Písma sv. nebo úryvek z františkánských pramenů, bloky chval, díku a proseb a někdy i dynamika pro hlubší prožití setkání s Pánem.
 • končíme ve 20:15 - 20:30

 

Kontakt: P. Eliáš Tomáš Paseka OFM (tompas987@gmail.com)

Termíny setkání

 • 9. 10. 2017 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 12. 10. 2017 19.30 hod. kostel sv. Vojtěcha - Praha 6 Dejvice

 • 23. 10. 2017 19.30 hod. kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - Praha 8 Kobylisy

 • 31. 10. 2017 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 2. 11. 2017 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 13. 11. 2017 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 23. 11. 2017 19.30 hod. kostel sv. Vojtěcha - Praha 6 Dejvice

 • 28. 11. 2017 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 7. 12. 2017 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 11. 12. 2017 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 14. 12. 2017 19.30 hod. kostel sv. Vojtěcha - Praha 6 Dejvice

 • 4. 1. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 8. 1. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 30. 1. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 1. 2. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 12. 2. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 27. 2. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 1. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 12. 3. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 27. 3. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 5. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 9. 4. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 24. 4. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 3. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 14. 5. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 29. 5. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

 • 7. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Filipa a Jakuba - Praha 5 Hlubočepy

 • 11. 6. 2018 19.00 hod. kostel sv. Havla - Praha 1 Staré Město

 • 26. 6. 2018 18.45 hod. kostel sv. Františka - Praha 4 Chodov

Večery chval (c) 2011