Přerov

Zveme Vás na společné setkání s Pánem v modlitbě chval, díků, proseb, slova povzbuzení, krátká adorace s požehnáním.

S doprovodem písní.

V průběhu večera je možno přistoupit k přímluvné modlitbě.

Po chválách jste zváni na agapé.

Je dobré začít již mší svatou v 18,30 hod.

Pán je tu pro tebe.

.

Termíny setkání

Večery chval (c) 2011