Přerov

Zveme Vás na společné setkání s Pánem v modlitbě chval, díků, proseb, slova povzbuzení, krátká adorace s požehnáním.

S doprovodem písní.

V průběhu večera je možno přistoupit k přímluvné modlitbě.

Po chválách jste zváni na agapé.

Je dobré začít již mší svatou v 18,30 hod.

Pán je tu pro tebe.

.

Termíny setkání

  • 21. 2. 2020 19.30 hod. Přerov, kostel sv. Vavřince

  • 17. 4. 2020 19.30 hod. Přerov, kostel sv. Vavřince

  • 19. 6. 2020 19.30 hod. Přerov, kostel sv. Vavřince

Večery chval (c) 2011