Kunovice

Večery chval v kunovické farnosti

Scházíme se občasně v krásné kapli sv. Anežky České v Míkovicích, která patří do farnosti Kunovice. Svou polohou vybízí, abychom se setkali z různých okolních míst a zažili modlitbu chval. Všichni jste srdečně zváni.

Co jsou večery chval?

Nejde o koncert, ale o setkání s Bohem, o modlitbu, o setrvání v jeho slávě.

Logo

Logo našich Večerů chval má několik významů. Nejprve připomene pět černých kláves klaviatury, protože Boha chválíme hudbou a zpěvem. Skupina dvou a tří kláves odkazuje na biblické: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Nakonec jednotlivé klávesy připomínají setkání nás samotných, náš dialog a vzájemné naslouchání, což jsou znaky společenství.

Nejsou vypsané žádné nové termíny