Slavičín

O nás

  • Večery chval ve Slavičíně

Srdečně Vás zveme na slavičínské chvály, které se konají zpravidla každou poslední sobotu v měsíci.

V časech od 18:00hod. mše svatá. Od 19:00hod.modlitba chval.

 

Písmo nás vyzývá: Židům  13:15 | 

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu;

naše rty nechť vyznávají jeho jméno. 

Přijďte společně s námi skrze písně, tancem (modlitby) chválit Pána!

 

CO MŮŽETE ČEKAT:

Začínáme mší svatou zaměřenou na mladé (tělem i duchem),

následuje výstav nejsvětější svátosti

a modlitba chval v trvání cca 1-1,5 hodiny,

Také je možnost během chval využít:

Svátost smíření 

Přímluvná modlitba

Svátostné požehnání.

Společná modlitba

 

Nejsou vypsané žádné nové termíny