Újezd u VK

Obecné informace

VEČERY CHVAL - ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK

 • Kostel sv. Mikuláše
 • Každou první sobotu v měsíci (mimo prázdniny a ohlášené změny)
 • Vždy od 18:00
 • Program: Mše svatá, adorace, chvály a přímluvná modlitba 
 • Délka cca 2,5 hodiny
 • Pozn.:
  • Celý večer začíná mší svatou, po níž následuje výstav Nejsvětější svátosti - tedy živého Boha Ježíše Krista
  • Následují písně chvál společně s vlajkami
  • Během chval je příležitost ke sv. smíření a přímluvné modlitbě

 

Nejsou vypsané žádné nové termíny