Bořetice

Úvodní stránka

Večery chval ve farnostech Bořetice, Kobylí, Vrbice se konají zatím nahodile. Snažíme se přinášet chválu a požehnání do konkrétních míst, kam nás Pán pozve.

Večery chval vychází ze společentví, které se setkává každých 14 dní v Bořeticích v modlitbě chval, sdílení a rozjímání nad Písmem. 

Nejsou vypsané žádné nové termíny