Bořetice

Úvodní stránka

Večery chval ve farnostech Bořetice, Kobylí, Vrbice se konají zatím nahodile. Snažíme se přinášet chválu a požehnání do konkrétních míst, kam nás Pán pozve.

Večery chval vychází ze společentví, které se setkává každých 14 dní v Bořeticích v modlitbě chval, sdílení a rozjímání nad Písmem. 

Nadcházející termíny:

27. 8. 2022 19:00 hod.

Večer chval s přímluvnou modlitbou a modlitbou za uzdravení bude probíhat od 19hod v kostele sv. Anny v Bořeticích. Mottem chval, které nás nese je úryvek Jan 10,10.

Bořetice u Hustopečí, Kostel sv. Anny
15. 10. 2022 19:00 hod.

Večer chval s přímluvnou modlitbou a modlitbou za uzdravení bude probíhat od 19hod v kostele sv. Mikuláše v Šitbořicích. Mottem chval, které nás nese je úryvek Jan 10,10.

Šitbořice, kostel sv. Mikuláše