Hradec Králové

Úvodní strana

"Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla."

Neh 8,10b

Milí přátelé,

zveme vás na modlitby chval každé druhé úterý v měsíci.

Náplní večera je zpěv chval, četba Bible, modlitba a krátká promluva.

Místem konání je kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké náměstí 32, Hradec Králové 500 03, popř. Pastorační centrum - Nové Adalbertinum, Velké náměstí čp. 32, Hradec Králové 500 03 (vchod přímo z náměstí s nápisy HOTEL).

Nejsou vypsané žádné nové termíny