Kopřivnice

Předchozí termíny

Kdy u nás byly Večery chval v minulosti, případně plán dalších:

1.  26.05.2013 18:00 (?)
2.  30.06.2013 18:00
3.  28.07.2013 19:00
4.  25.08.2013 18:00
5.   6.10.2013 18:00
6.   3.11.2013 18:00
7.   1.12.2013 18:00
8.  26.01.2014 18:00 (kostel svatého Bartoloměje v Kopřivnici)
9.  23.02.2014 18:00 (kostel svatého Bartoloměje v Kopřivnici)
10. 30.03.2014 18:00
11. 27.04.2014 19:00
12. 29.06.2014 19:00
13. 31.08.2014 19:00
14.  5.10.2014 18:00
15. 16.11.2014 18:00
16. 14.12.2014 18:00
17. 25.01.2015 18:00 v Kopřivnici
18. 22.02.2015 18:00 1.neděle postní
19. 29.03.2015 18:00 Květná neděle
20. 26.04.2015 19:00 4. neděle velikonoční
22. 10.05.2015 18:00 mimořádně ve Štramberku
23. 26.05.2015 19:00 Slavnost seslání Ducha sv.
24. 28.06.2015 19:00
25. 30.08.2015 18:00   22. neděle v mezidobí
26. 27.09.2015 18:00   26. neděle v mezidobí
27. 25.10.2015 18:00   30. neděle v mezidobí
28.  7.11.2015 16:00  ve Španělské kapli v NJ
29. 29.11.2015 18:00   1. neděle adventní
30. 03.01.2016 18:00  
31. 31.01.2016 18:00   4. neděle v mezidobí
32. 28.02.2016 18:00   3. neděle postní
33. 27.03.2016 18:00   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
34. 24.04.2016 18:00   5. neděle velikonoční
35. 29.05.2016 18:00   9. neděle v mezidobí
36. 26.06.2016 18:00   13. neděle v mezidobí

37. 28.08.2016 18:00
38. 25.09.2016 18:00
39. 30.10.2016 18:00
40. 27.11.2016 18:00
41. 08.01.2017 18:00
42. 29.01.2017 18:00 v Kopřivnici
43. 26.02.2017 18:00 v Kopřivnici
44. 26.03.2017 18:00 společně s MM (Modlitby matek)

Plán:
Návrhy dalších termínů:

45. 30.04.2017 18:00 3. neděle velikonoční
46. 28.05.2017 19:00 7. neděle velikonoční
47. 25.06.2017 19:00 12. neděle v mezidobí


Nadcházející termíny:

25. 6. 2023 17:45 hod.
Kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici