Lovosice

Nadcházející termíny:

30. 10. 2020 18:00 hod.

„Pojd‘te, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova.
Bude nás ucit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ (Iz 2, 3a)

kostel sv. Václava, Kostelní ul., Lovosice
27. 11. 2020 18:00 hod.

„Pojd‘te, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova.
Bude nás ucit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ (Iz 2, 3a)

kostel sv. Václava, Kostelní ul., Lovosice