Moravská Třebová

Nadcházející termíny:

11. 6. 2023 18:00 hod.

Večery chval

Večery chval v Římskokatolické farnosti Moravská Třebová probíhají vždy v klášterním kostele sv. Josefa, každou 2.neděli v měsíci od 18:00, kromě letních prázdnin. Délka večerů bývá 1 – 1,5 hodiny, které vyplňuje primárně hudba vybrané chválové kapely.

Během večera se modlíme před vystavenou Nejsvětější svátostí. Po celou dobu je také možno přistoupit ke svátosti smíření či přijmout přímluvnou modlitbu. Ty zajišťuje vždy několik týmů přímluvců.

Budeme rádi i za přítomnost dětí. Nehledě na věk, všichni jsme Božími dětmi. 
Těšíme se na Vás a na společný čas strávený před Pánem.
Františkánský kostel sv.Josefa, ulice Svitavská, Moravská Třebová
10. 9. 2023 18:00 hod.

Večery chval

Večery chval v Římskokatolické farnosti Moravská Třebová probíhají vždy v klášterním kostele sv. Josefa, každou 2.neděli v měsíci od 18:00, kromě letních prázdnin. Délka večerů bývá 1 – 1,5 hodiny, které vyplňuje primárně hudba vybrané chválové kapely.

Během večera se modlíme před vystavenou Nejsvětější svátostí. Po celou dobu je také možno přistoupit ke svátosti smíření či přijmout přímluvnou modlitbu. Ty zajišťuje vždy několik týmů přímluvců.

Budeme rádi i za přítomnost dětí. Nehledě na věk, všichni jsme Božími dětmi. 
Těšíme se na Vás a na společný čas strávený před Pánem.
Františkánský kostel sv.Josefa, ulice Svitavská, Moravská Třebová