Praha

Úvodní strana

Chvály v Praze probíhají na více různých místech:

Více viz jednotlivé záložky

Nadcházející termíny:

25. 1. 2021 19:30 hod.

Eucharistická adorace, četba žalmů, modlitba, písně chval. Těšíme se na Vaši účast!

Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice