Přerov

30.4.2021

 Zveme Vás na společné setkání s Pánem v modlitbě chval, díků, proseb, slova povzbuzení, krátká adorace s požehnáním.

S doprovodem písní.

Je dobré začít již mší svatou v 18,30 hod.

Pán je tu pro tebe.

(za dodržení hygienických podmínek)

Nejsou vypsané žádné nové termíny