Blog

Spolčo Hagios a Večery chval

17. 9. 2022 Kristýna Dvořáková

Jsme společenství mladých z Horní Cerekve, Pelhřimova a okolí. Vnímali jsme potřebu mít okolo sebe mladé lidi, kteří jsou „na stejné vlně“.  Proto jsme se začali scházet, společně se modlit, bavit se o různých tématech, podnikat výlety a hrát hry.

Hagios z řeckého překladu znamená použitelný pro Boha/směřující ke svatosti. Chceme být proto otevření novým darům, chceme se nechat naplnit Duchem Svatým, odevzdat Bohu každou část svého života, a jít tam, kam nás Bůh volá. Být Hagios by mělo být přáním nás všech. Jdete do toho s námi?

 

Je pro nás důležitá i služba ostatním. Proto jsme se zaměřili hlavně na Chválové večery, díky kterým se i ostatní mohou setkat s živým Bohem a můžeme tak předávat druhým to, co jsme sami načerpali a zažili. Večery chval probíhají v naší farnosti Horní Cerekev každý měsíc.

Na jaře v roce 2022 proběhlo i chválové Hagios tour po 6 okolních farnostech, kde jsme pořádali Večery chval, svědčili o naší víře a modlili se za konkrétní farnosti a města. 

Věříme, že chvála je velká duchovní zbraň a může přinést do srdce každého ovoce pokoje, víry, uzdravení a radosti. Těšíme se, co pro nás všechny má Bůh připravené dál!

Můžete nás také sledovat na Instagramu hagios_cz a na Facebooku Hagios.

 

Další příspěvky