Zábřeh na Moravě

Večery chval

Večery chval v Římskokatolické farnosti Zábřeh probíhají vždy ve farním kostele sv. Bartoloměje, zpravidla ve vybrané čtvrtky od 19:00. Délka večerů bývá 1,5 – 2 hodiny, které vyplňuje primárně hudba vybrané chválové kapely a přednáška na avizované téma večera od pozvaného hosta. Součástí bývají i svědectví o tom co účastníci večera ve svých životech s Bohem zažili, jak se jich Ježíš dotkl, oslovil, uzdravil apod. Po celou dobu je také možno přistoupit ke svátosti smíření či přijmout přímluvnou modlitbu. Ty zajišťuje vždy několik týmů přímluvců, každý vedených jedním ze zapojených kněží.

Nejsou vypsané žádné nové termíny