Olomouc

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."
1Tim 2,1-2

Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Cyrilometodějské náměstí 1,  každé 3. úterý v měsíci, mimo prázdniny.

Začátek večera chval: 19:30

  • Modlitba trvá hodinu, obvykle do 20:30
  • Uspořádání večera jsou chvály, písně a modlitba v Duchu Svatém    
  • Chvály jsou doplněny čtením Bible nebo krátkou katechezí.
  • Místnost nad sakristií je  v zimě vytápěná. 

Zkouška kapely:

  • 18:15 v místnosti nad sakristií. Od stejného času modlitba za průběh večera a za všechny příchozí v kapli. Rádi vás přivítáme!

Setkání organizačního  týmu:

  • začíná v 19:10 v sakristii modlitbou

Do organizace a vedení večerů chval jsou zapojena laická společenství  z farností kolem olomouckých karmelitánů a bratři Karmelitáni. V Hejčíně se konají večery chval od roku 2009 a mají ekumenický charakter.

Farnost  Olomouc-Hejčín , Farnost  Křelov,   Farnost Horka n.Moravou


Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí přidat.

 

Kontakty:Termíny setkání

  • 12. 11. 2019 20.00 hod. Wurmova 5, Olomouc

    Farní společenství Hejčín a Charita Olomouc vás srdečně zvou na Večer chval, 12.listopadu 2019 ve 20,00 v prostorách Charity, Wurmova 5, Olomouc

Večery chval (c) 2011