Olomouc

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."
1Tim 2,1-2

Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Cyrilometodějské náměstí 1,  každé 3. úterý v měsíci, mimo prázdniny.

Začátek večera chval: 19:30

 • Modlitba trvá hodinu, obvykle do 20:30
 • Uspořádání večera jsou chvály, písně a modlitba v Duchu Svatém    
 • Chvály jsou doplněny čtením Bible nebo krátkou katechezí.
 • Místnost nad sakristií je  v zimě vytápěná. 

Zkouška kapely:

 • 18:15 v místnosti nad sakristií. Od stejného času modlitba za průběh večera a za všechny příchozí v kapli. Rádi vás přivítáme!

Setkání organizačního  týmu:

 • začíná v 19:10 v sakristii modlitbou

Do organizace a vedení večerů chval jsou zapojena laická společenství  z farností kolem olomouckých karmelitánů a bratři Karmelitáni. V Hejčíně se konají večery chval od roku 2009 a mají ekumenický charakter.

Farnost  Olomouc-Hejčín , Farnost  Křelov,   Farnost Horka n.Moravou


Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí přidat.

 

Kontakty:Termíny setkání

 • 16. 10. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

 • 4. 11. 2018 16.00 hod. Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

 • 20. 11. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

 • 2. 12. 2018 16.00 hod. Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček

 • 18. 12. 2018 19.30 hod. Hejčín, kostel sv.Cyrila a Metoděje

Večery chval (c) 2011