Olomouc

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."
1Tim 2,1-2

Kostel sv.Jiljí, Křelov, Lipové náměstí,  každé 3. úterý v měsíci,  do konce školního roku 2019/2020, v červenci s srpnu nebudou. 

Začátek večera chval: 20:00

  • Modlitba trvá hodinu, 
  • Uspořádání večera jsou chvály, písně a modlitba v Duchu Svatém    
  • Chvály jsou doplněny čtením Bible nebo krátkou katechezí.
  • Sakristie kostela je  v zimě vytápěná. 

Do organizace a vedení večerů chval jsou zapojena laická společenství  z farností kolem olomouckých karmelitánů a bratři Karmelitáni. V Hejčíně se konají večery chval od roku 2009 a mají ekumenický charakter.

Farnost  Olomouc-Hejčín , Farnost  Křelov,   Farnost Horka n.Moravou


Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí přidat.

 

Kontakty:Termíny setkání

  • 21. 1. 2020 20.00 hod. Křelov

  • 18. 2. 2020 20.00 hod. Křelov

  • 17. 3. 2020 20.00 hod. Křelov

  • 21. 4. 2020 20.00 hod. Křelov

  • 19. 5. 2020 20.00 hod. Křelov

  • 16. 6. 2020 20.00 hod. Křelov

Večery chval (c) 2011