Olomouc

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."
1Tim 2,1-2

 

Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí přidat.

 


Začátek večera chval: 19:30

  • Modlitba trvá hodinu, obvykle do 20:30
  • Uspořádání večera jsou chvály, písně a modlitba v Duchu Svatém    
  • Chvály jsou doplněny čtením Bible nebo krátkou katechezí.
  • Místnost nad sakristií je  v zimě vytápěná. 

Zkouška kapely:

  • 18:15 v místnosti nad sakristií. Od stejného času modlitba za průběh večera a za všechny příchozí v kapli. Rádi vás přivítáme!

Setkání organizačního  týmu:

  • začíná v 19:10 v sakristii modlitbou

Termíny setkání

  • 17. 4. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

  • 15. 5. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

  • 19. 6. 2018 19.30 hod. Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Olomouc-Hejčín, Místnost nad sakristií,

Večery chval (c) 2011