TV_Noe

Každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat, co mu chce Bůh říci, má příležitost pravidelně každou třetí středu v měsíci spolu s ostatními diváky televize Noe vždy od 20:00.

Více na www.tvnoe.cz

Termíny setkání

  • 17. 4. 2019 20.00 hod. Studio televize Noe, Kostelní nám. 2, Ostrava (vysílání v přímém přenosu)

    Střihový pořad Večerů chval v televizi Noe

    Téma: "Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří!" (Žalm 107:1-3, B21).

    Hraje a večerem provází: Taizé, SBM, ESPÉ, Timothy, Mate.O, TGD, Dům modlitby Ostrava a další...

Večery chval (c) 2011