Frýdek-Místek

Kdo ve Frýdku-Místku večery chval připravuje

Na vedení večerů chval ve Frýdku-Místku se podílejí křesťané z různých křesťanských církví. Ve vedení modliteb a hudebních skupin se střídají Mirek Přikryl (z Římskokatolické farnosti Frýdek), Dalibor Kubátka (z Církve bratrské) a Vláďa Ochman. Večery chval se příležitostně konají také v Římskokatolické farnosti Místek. Další večery chval nejdete ve sboru Církve živého Boha. 

Nadcházející termíny:

22. 5. 2021 19:00 hod.

"Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma. Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." (srv. Sk1,12-14)

A tak budeme i my setrvávat ve chválách a očekávat vylití Ducha svateého!

Vstup volný, respirátor nebo rouška povinné.

Frýdek, kostel sv. Jana Křtitele, Farní ul. č. 1
23. 5. 2021 17:00 hod.

Duchu přijď!

Svatodušní chvály naživo!

Místek, Kostel sv. Jakuba, Farní náměstí, Frýdek-Místek