Frýdek-Místek

Kontakt

Mirek Přikryl

tel.: 604 163 568

skupina.hrozen@seznam.cz

Nadcházející termíny:

27. 9. 2020 19:00 hod.

Chvály jako součást adorace.

Boží přítomnost mezi námi ve společenství těch, kteří vzdávají chválu a klaní se tomu, který se nám zcela vydal - Ježíši Kristu.

 

Frýdek, Bazilika Navštívení Panny Marie, Mariánské náměstí, Frýdek-Místek
14. 10. 2020 18:00 hod.

Večery chval, modliteb a proroctví jsou otevřené pro každého, kdo touží chválit a uctívat našeho tvůrce a spasitele. Setkáváme se v Boží přítomnosti a necháváme Ducha Svatého jednat skrze nás, zároveň se povzbuzujeme slovem a proroctvím.

Pojďte a klaňme se, před ním padněme,

Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!

Žalmy 95:6

Aktuality na FB stránce Církev živého Boha https://www.facebook.com/czbsfm

Kontakt: czbsfm@gmail.com / 773694794

 

Ve sboru Církve živého Boha, Slezská 3150, Frýdek-Místek
25. 10. 2020 19:00 hod.

Chvály jako součást adorace.

Boží přítomnost mezi námi ve společenství těch, kteří vzdávají chválu a klaní se tomu, který se nám zcela vydal - Ježíši Kristu.

 

Frýdek, Bazilika Navštívení Panny Marie, Mariánské náměstí, Frýdek-Místek