Jihlava

Na podzim roku 2014 jsme začali objevovat v našich srdcích touhu více sloužit našemu Králi - Bohu, šířit Jeho království a sloužit Jemu a lidem vedením chval. Toužíme skrze to lidem přinášet svobodu, radost a Boží přítomnost a zjevovat Otcovo srdce.
Naší vizí je prožívat společně jednou za měsíc večer v Boží přítomnosti. Chceme vést lidi do modlitby chval, která překračuje hranice naší všednosti a vede nás přímo před Boží tvář. Chvály jsou vyjádřením lásky, která překračuje jakékoliv hranice.
Hudba je pro nás prostředkem k oslavě Boha. Naše vystoupení pro nás nejsou koncertem, ale modlitbou. Toužíme, aby se každý setkal s Boží nezastavitelnou láskou.
I my chceme být nezastavitelní v lásce jako je nezastavitelný v lásce k nám náš Bůh. A právě Jeho nezastavitelnost společně oslavujeme na večerech chval.

Na setkání s vámi se těší společenství mládeže a bratři minorité.

Termíny setkání

  • 12. 12. 2018 21.15 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 9. 1. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 13. 2. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 13. 3. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 10. 4. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 8. 5. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

  • 12. 6. 2019 18.30 hod. Kostel Matky Boží (Jihlava, ulice Matky Boží)

Večery chval (c) 2011