Praha

Chvály probíhají co 14 dní v neděli v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech od 19:30 do 21:00. Vstup do krypty je možný po mši přes kostel, případně zadním vchodem do kostela a následně po schodišti dolů do krypty. Chvály probíhají před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a k dispozici bývá přímluvná modlitba a možnost svátosti smíření, či duchovního rozhovoru s knězem.

 

Termíny setkání

Žádné aktuální termíny...

Večery chval (c) 2011