Praha

Chvály probíhají co 14 dní v neděli v kryptě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech od 19:30 do 21:00. Vstup do krypty je možný po mši přes kostel, případně zadním vchodem do kostela a následně po schodišti dolů do krypty. Chvály probíhají před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a k dispozici bývá přímluvná modlitba a možnost svátosti smíření, či duchovního rozhovoru s knězem.

 

Termíny setkání

 • 21. 4. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

 • 25. 4. 2019 19.30 hod. Společné chvály | Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6, Dejvice

 • 30. 4. 2019 18.45 hod. kostel sv. Františka z Assisi - Praha 4 Chodov

 • 5. 5. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

 • 7. 5. 2019 19.30 hod. Praha 1 - náměstí Republiky

 • 19. 5. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

 • 23. 5. 2019 19.30 hod. Dejvické chvály | Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6, Dejvice

 • 28. 5. 2019 18.45 hod. kostel sv. Františka z Assisi - Praha 4 Chodov

 • 2. 6. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

 • 4. 6. 2019 19.30 hod. Praha 1 - náměstí Republiky

 • 16. 6. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

 • 17. 6. 2019 19.20 hod. kostel sv. Terezie z Lisieux - Praha 8 Kobylisy

 • 20. 6. 2019 19.30 hod. Společné chvály | Kostel sv. Vojtěcha - Praha 6, Dejvice

 • 25. 6. 2019 18.45 hod. kostel sv. Františka z Assisi - Praha 4 Chodov

 • 30. 6. 2019 19.30 hod. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha 3 - Vinohrady

Večery chval (c) 2011