Praha

Chvály probíhají co 14 dní v neděli v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech od 19:30 do 21:00. Chvály probíhají před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a k dispozici bývá přímluvná modlitba a možnost svátosti smíření, či duchovního rozhovoru s knězem.

 

Termíny setkání

  • 27. 7. 2020 19.30 hod. Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice

  • 17. 8. 2020 19.30 hod. Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice

  • 31. 8. 2020 19.30 hod. Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice

Večery chval (c) 2011