Českobudějovická diecéze

Duo AMDG & přátele

Duo AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam) se skládá z Lenky Krištofové a otce Tomase van Zavrela, faráře v Hluboké nad Vltavou a v Hosíně. Všechno začalo na prvním FamilyCampu, který se konal v létě 2018. Bohužel se nepodařilo udržet pohromadě všechny členy FamilyBandu. Protože Lenka a Tomas v modlitbě zpěvem a Božím slovem našli své poslání se rozhodli pokračovat pod novým jménem Duo AMDG & přátele, neboť se při většině večerů chval přidají další hudebníci.

Posláním AMDG je promodlit českobudějovickou diecézi k větši cti a slávě Boží, proto neobvyklý název AMDG. Večery chval se konají tam, kde farnosti jeví zájem o tuto modlitební nabídku, a to bez ohledu na počet účastníků večeru. Kromě toho objíždí AMDG domovy pro seniory, což je velice vděčná  aktivita. Také hdubeně doprovází FamilyCampy, FamilyWeekendy a Školu křestanského života a evangelizace. 

Neprofesionální záznamy večer chval najdete zde: https://www.vanzavrel.cz/chvaly/

Facebook AMDG: https://www.facebook.com/duoAMDG

 

 

Nadcházející termíny:

17. 8. 2022 19:00 hod.

Večer chval a uctívání s příležitosté přímluvé modlitby v kostele Navštívení Panny Marie ve farnosti Borovany s kapelou AMDG.

 

Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
18. 8. 2022 17:30 hod.

Ve farnosti Kájov prožijeme večer chval v podobě mariánského večeřadla. Zazní různá čtení s komentářemi a svědectvími účastníků.  

Kostel Nanebvzetí Panny Marie, Kájov
19. 8. 2022 19:00 hod.

Večer chval v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích. Možnost využít přímluvné modlitby. Chvály povede AMDG

Kostel sv. Jakuba, Kasejovice