Kostelní Vydří

Večer chval

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. (EF 5,19)

 

Setkáváme se v horním sále domu sv.Josefa

Nadcházející termíny:

23. 9. 2022 19:30 hod.
Dům svatého Josefa