Blog

Bílá Hora

10. 5. 2021 Ondra Rozkopal

Krásným momentem v naší zemi, kdy Hospodin udělal další krok ke smíření a uzdravení českého národa, byla nyní víkendová akce -  Iniciativa smíření na Bílé hoře v Praze. Na hoře se v sobotu 8. května sešli pastoři a kněží, aby se společně modlili a prosili za smíření na místě, kde proběhla bitva mezi katolíky a protestanty před asi 400 lety během třicetileté války. Před samotnou akcí proběhl venku u mohyly na Bílé hoře 24 hodinový řetěz modliteb chval, uctívání s proseb za smíření a za naši zem. Bílá hora tak už nyní nemusí být horou rozdělení, ale horou opravdu bílou - zjevující Hospodinovu svatost a čistotu. 

Dle textu ze společné deklarace smíření:

‚V Kristu Ježíši jsme se nyní my, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil překážky, aby z těch dvou – katolíka a protestanta – stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba dva usmířil v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír nám všem. A tak v něm smíme obojí – katolíci i protestanti – v jednotě Ducha stanout před Otcem.‘

Text vzat z webu iniciativy smíření: https://iniciativasmireni2020.cz/spolecne-vyznani/

(zde je i více informací o akci)

Díky Kristu můžeme jako jednotliví křesťané být přáteli a navzájem o sobě říci: 'Už Vás nenazývám služebníky...Nazval jsem Vás přáteli'(Jan 15,15).