Blog

Chvály na Svatém Kopečku

6. 11. 2022 Jan

Chvály na Svatém Kopečku

Zveme vás děkovat Bohu, chválit našeho Pána modlitbou i písní"Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy Jeho chvála" (Ž 34,2) Učíme se chválit Boha tak, jak ho chválil Ježíš - za to, kým je "Otcem, Pánem nebe i země" (Mt 11,25)

Bože, tebe chválí naše ústa i naše srdce, a protože všechno, co máme, máme od tebe, ať se celý náš život promění v tvou chválu. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. (Modlitba z breviáře)

více na https://www.facebook.com/chvalynakopecku 

 

 

Další příspěvky